DELTA ADVISORY a.s.

Recruitment & Executive Search

Individuální přístup

Recruitment chápeme ne jako pouhou dodávku kandidátů, ale jako komplexní službu. Zakládáme si na budování dlouhodobých partnerství jak na straně klientů, tak na straně kandidátů. Proto volíme individuální přístup k řešení potřeb všech zúčastněných stran.

Komplexnost

Uvědomujeme si, že potřeby našich klientů jsou individuální, a zároveň chápeme, že naši klienti očekávají maximální servis a naplnění svých očekávání v globálním měřítku. Proto nabízíme komplexní portfolio služeb v oblasti recruitmentu, které přizpůsobujeme na míru, přímo dle potřeb a očekávání každého klienta.

V rámci recruitmentu zajišťujeme následující služby:

  • vyhledávání odborníků na zaměstnanecký poměr
  • vyhledávání odborníků - kontraktorů
  • executive search
  • individuální služby dle požadavků a potřeb klienta

Profesionalita

Profesionalita je pro nás na prvním místě. Náš tým, který je složen z odborníků s více než desetiletou praxí v recruitmentu, v manažerských a seniorních pozicích, na straně agentury i klienta v oborech IT, financí, sales & marketingu, administrativních a back office pozic, engineeringu, přistupuje ke každému klientovi i kandidátovi individuálně, s ohledem na jejich aktuální potřeby a očekávání.

Maximální využití zdrojů

Trh práce se v současnosti vyznačuje nedostatkem odborníků s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi. Pro vyhledávání kandidátů využíváme veškeré dostupné zdroje, nejen tradiční, ale také moderní způsoby založené na maximálním využití sociálních sítí. Velký důraz klademe na pravidelný kontakt s našimi kandidáty a jejich osobní reference a doporučení, které tvoří více než polovinu zdrojů našich kandidátů. S ohledem na současnou situaci na trhu práce se také snažíme aktivně vyhledávat kandidáty ještě ve fázi, kdy o změně pouze uvažují a nehledají nové uplatnění aktivně. Tyto aktivity nám i našim klientům zajišťují přístup k unikátním kandidátům.

Prověření kandidátů

V rámci recruitmentu nabízíme i možnost testování kandidátů s ohledem na jejich odborné, jazykové, případně další znalosti, dle zadání klienta. K testování používáme vlastní testy, ale i testy dodané klientem. Naším cílem je úspora času i finančních prostředků klienta, věnovaných prověřování kandidátů přímo u klienta. Můžeme zajistit i plnohodnotné psychologické testování kandidátů prováděné akreditovanými odborníky z oboru psychologie.

Chceme být jiní, proto u každého doporučeného kandidáta ověřujeme minimálně dvě reference z předchozích zaměstnání.

Osobní přístup ke kandidátům

Každý kandidát absolvuje osobní schůzku v naší společnosti, kde dochází k ověření profesních znalostí a dovedností, ale také k vyjasnění očekávání kandidáta s ohledem na požadovanou pozici, nároky na finanční ohodnocení, a další. Předtím, než je klientovi prezentován, je důkladně obeznámen s pozicí i společností klienta. Každého kandidáta prezentujeme až po výslovném souhlasu.

Garance

Za svou práci ručíme. Pokud se ovšem kandidát nebo klient rozhodnou spolupráci ukončit, v průběhu prvních tří měsíců vzájemné spolupráce, vyhledáme náhradního kandidáta zdarma. Pokud si klient vyhledání dalšího kandidáta nepřeje, poskytujeme refundaci.