DELTA ADVISORY a.s.

PROJECTS & SOLUTIONS

Řízení projektů

Řízení projektů chápeme sadu činností vedoucí k úspěšnému dokončení daného úkolu/projektu. Každá organizace je svým způsobem jedinečná a z tohoto pohledu je vždy nutné řízení a organizaci projektů přizpůsobit danému prostředí. Vycházíme z mezinárodních standardů (PMI, PRINCE 2, IPMA), které přizpůsobíme danému prostředí a klientovi tak, aby byla zajištěna maximální úspěšnost.

 • V rámci této oblasti nabízíme služby:
 • Audit projektového řízení v organizaci
 • Zavedení a řízení projektové kanceláře
 • Audit konkrétního projektu
 • Řízení projektů
 • Nezávislý/auditní dohled nad projekty

Nastavení a řízení ICT služeb

Řízení ICT služeb vnímáme jako komplexní soubor činností vedoucí výraznému zvýšení efektivity služeb podporovaných prostředky ICT. Klíčovým vstupem pro řízení ICT služeb je existence strategického dokumentu, které musí vycházet z reálných potřeb organizace a je kvalitním podkladovým materiálem pro rozhodování o dalším směrování a využívání informačních systému a technologií v rámci organizace.

V oblasti nastavení a řízení ICT služeb se řídíme mezinárodně uznávanými standardy pro řízení IT služeb, tj. standardem ITIL či standardem CobIT.

V rámci této oblasti nabízíme služby:

 • Audit poskytovaných ICT služeb v organizaci
 • Definice potřeb organizace v oblasti ICT
 • Zpracování dokumentu ICT strategie včetně nastavení plánu rozvoje
 • Nastavení a řízení SLA managementu
 • Zkrácení času pro uvedení nových produktů a služeb na trh
 • Zastupování zájmu zákazníka

Vývoj SW

U vývojových projektů chápeme, že potřeba klienta je vždy je specifická a každý projekt je nutné přizpůsobit přesně podle potřeb konkrétního zákazníka. Řešení stavíme na standardních a dlouhodobě ověřených platformách, které zaručují nejen efektivní vývoj/rozvoj, ale zejména pak bezpečný provoz a údržbu.

Hlavní činností je vývoj podnikových portálů, aplikací a informačních systémů, kde samozřejmostí není jenom vývoj daného řešení, ale zejména pak nezbytné služby pro úspěšné zavedení do organizace.

V rámci této oblasti nabízíme služby:

 • Vývoj informačních systémů
 • Vývoj portálových řešení
 • Úpravy již exitujících SW řešení
 • Uživatelskou podporu SW řešení
 • Řízení vývoje SW řešení